Indkaldelse Generalforsamling:

Otterup Motionsbowling Indkaldelse til Generalforsamling!
Onsdag d: 11/08 2021.- kl. 11.00.
Sted: Otterup hallen.

Velkomst ved formand Herluf Buhl Jørgensen.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Vedtægtsændringer.
 5. Indkomne skriftlige forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af kasserer – Modtager genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år.

Kurt Larsen – Modtager genvalg.

Hanne Jessen – Modtager ikke genvalg.

Valg af et bestyrelsesmedlem.

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år.

Kaj Halskov –???

Ove Nielsen – Modtager genvalg.

 • Valg af en revisor for to år.

Ole Rahbek – Modtager genvalg.  

 • Valg af revisor suppleant for et år.

Niels Justesen – Modtager ikke genvalg.

 • Eventuelt – (herunder kan intet godkendes)

Skriftlige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen byder foreningen på en øl eller vand.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på 3 stk. smørrebrød og en øl eller vand/kaffe.

Af hensyn til spisningen er det nødvendig med tilmelding på vedlagt blanket.

                                                               Med Venlig Hilsen

                                               Otterup Motionsbowlings Bestyrelse.

_____________________________________________________________________________

                    Otterup Motionsbowlings – Tilmelding senest d: 8 august 2021.

       Til ordinær generalforsamling og spisning – onsdag d: 11 august 2021 – kl. 11.00.

       Sted:  Otterup hallen.

Jeg/vi kommer til generalforsamlingen og spisning.

Hold-nr:_____________

Navn / Medl-nr:____________________________________________________________________________

Jeg/vi kommer kun til generalforsamlingen.

Hold-nr:_____________

Navn / Medl-nr:____________________________________________________________________________

               Tilmeldingen afleveres til jeres holdleder eller et bestyrelsesmedlem.

               Tilmeldingen skal senest være bestyrelsen i hænde d: 8 august 2021.

                                                              Med Venlig Hilsen

                                       Otterup Motionsbowlings bestyrelse.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.