“Handicapturnering” – Lighed for alle

Onsdag den 26. oktober 2022 fra kl. 10.00 til 14.00 i Otterup Idrætscenter

Vi har i lang tid ikke afholdt en turnering på grund af manglende tilmeldinger til de tidligere turneringer.

Efter opfordring fra flere medlemmer afholder vi en turnering – denne gang en ”handicap-turnering”. Handicap-turneringen afholdes i en dame- og herre række. Hvis der bliver mange tilmeldinger, kan der blive tale om en opdeling af enten dame eller herrerækken -eller begge rækker.

Ved en ”handicapturnering” kan den ”gode” spiller, og den ”ikke” så gode spiller konkurrerer på lige vilkår.

Der er udarbejdet en tabel for handicapturneringer. F.eks. får en spiller, som har et gennemsnit på 120 et tillæg på 56 point pr. serie. En spiller med et gennemsnit på 150 får et tillæg på 30 point.

Der anvendes det gennemsnit, som spilleren har i klubturneringen på det tidspunkt, hvor tilmeldingen udløber.

Der spilles 2 serier. Der er præmie til nr. 1, 2 og 3 i hver række – samt en ”trøstpræmie” i hver række.

Betalingen udgør 50 kr. Der er mulighed for at bestille 3 stk. smørrebrød. Prisen er 75 kr. Der er spisning fra kl. 11.30.

Du skal tilmelde dig senest den 13. oktober til din holdleder.

Du skal betale til holdlederen både for tilmeldingen til stævnet og evt. deltagelse i spisningen.

Tilmelding til “handicap” turneringen:

Klubturnering:

a man in a red sweater looking at the bowling balls

Vi er nu i gang med klubturneringen for 2022.

For at kunne blive placeret i klubturneringen skal du have deltaget i mindst 40 serier.

Vi spiller 3 serier på hver spilledag, så vi skal have deltage min. 14 spilledage.

Der er stadig mange ledige pladser på vores bowlinghold:

friends playing bowling for recreation

Vi har stadig mange ledige pladser på vores bowling hold her på nordfyn.
Samlet har vi i alt 24 ledige pladser
Det er pladser, som vi betaler for.
Det koster os ca. 48.000 kr. på årsbasis. Det er rigtig ærgerligt.

Hvis vi kunne nedbringe antallet af ledige pladser markant, kunne det f.eks. betyde, at december måned blev kontingent fri.

Det har vist sig, at jer spillere er de bedste til at skaffe nye medlemmer.
I er de bedste til at fortælle, hvad der sker i Otterup Motionsbowling.

Vi håber derfor, at I vil være med til at skaffe nye medlemmer til gavn for klubben – og til gavn for jer selv.

De ledige pladser er:

 • Hold 1: mandag kl. 10.00 – 11.00: 2 pladser
 • Hold 3: tirsdag kl. 10.30 – 11.30: 2 pladser,
 • Hold 5: tirsdag kl. 13.00 – 14.00: 5 pladser
 • Hold 6: tirsdag kl. 14.00 – 15.00: 4 pladser
 • Hold 7: torsdag kl. 13.00 – 14.00: 4 pladser
 • Hold 8: torsdag kl. 14.00 – 15.00: 7 pladser.

Brug vores tilmeldings formular eller kontakt Bent Hjortebjerg: Telefon 42 56 80 58 eller mail: formand@otterupmotionsbowling.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

“Snitliste” – Score

pexels-photo-899317.jpeg

Lad os glæde os over, at vi nu har et system, som kan opgøre vores score og gennemsnit. Som man sikkert er bekendt med, så er der desværre fortsat problemer med at få udregnet det korrekte snit. De spillere, som har været der hver gang i 2022, har fået udregnet et korrekt gennemsnit.

De spillere, som ikke har været der hver gang, har et forkert gennemsnit. På grund af manglende oplysninger om måden, man skal indtaste, så er der indtastet 0 i de serier, hvor man ikke deltog. Det betyder, at der bliver indregnet en score på 0, men medregnet, at man har deltaget i 3 serie pr. dag, man har været fraværende.

Der er lavet et stort arbejde med at få indtastet alle de forskellige scorer. Så det er megaærgerligt, at der er problemer.

Jørgen Andersen er pt. i gang med at ændre indtastningen for 3 måneder, så alle får et korrekt gennemsnit. Det er et stort arbejde.

Systemet er ikke helt, som vi gerne vil ønske os. Bestyrelsen vil tage et møde med leverandøren for at undersøge, hvad der kan ændres bl.a. en opdeling i herrer og damer, men det bliver først til at virke fra 1.8. 2022.

 Pt. er systemet også opbygget, så der max.  kan tælles i 20 uger. Det giver os nogle udfordringer, indtil det forhåbentlig er ændret.

Det betyder følgende opgørelser:

 1. Nuværende optælling løber frem til midten af maj måned
 2. Der bliver en kort periode på 6 uger, som løber til udgangen af juni måned. Den første del af sæsonen skal bruges til at indplacere i rækker (A, B og C). Der vil samtidig ske en opdeling i herrer og damer
 3. I perioden 1.8. – 31.12. 2022: Denne periode vil afgøre klubmesterskaberne for 2022.

Jeg vil henstille til, at man undlader at kritisere de enkelte bestyrelsen for problemerne. Jeg forstår godt frustrationerne. Bestyrelsen er også frustreret. Vi arbejder på ændringer af systemet, men er også nødt til at tage hensyn til, hvor mange penge vi kan bekoste på forbedringen af systemet. Systemet er købt, så er opgaven at få det bedste ud af det. Der er ikke noget vi hellere vil end at have et system, som viser et korrekt snit og gerne flere faciliteter.

Har du spørgsmål til dette, bedes du kontakte: Bent Hjortebjerg, mail: formand@otterupmotionsbowling eller telefon 42 56 80 58

Betaling af kontingent

shopping business money pay

Husk, at kontingentet skal være klubben i hænde senest den 10. i hver måned.

Vi vil henstille til, at flest mulige benytter bankoverførsel.

Det vil lette vores arbejde.

VIGTIG ! Når du laver bankoverførsel, så husk at anføre: Navn og medlemsnummer.

Generalforsamling 16/3 – 2022 kl. 11.00

judge signing on the papers

Otterup Motionsbowling Indkaldelse til Generalforsamling!
Onsdag d: 16/03 2022 – kl. 11.00. Sted: Otterup hallen.

  Velkomst ved formand Herluf Buhl Jørgensen.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Vedtægtsændringer.
 5. Indkomne skriftlige forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af Formand Herluf B. Jørgensen – Modtager ikke genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Jørgen Andersen – Modtager genvalg
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ketty Andersen – Modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

Kaj Halskov – Modtager ikke genvalg.

 Ina Madsen. – Modtager genvalg.

 • Valg af 1 revisorer for 2 år.

Bent Hjortebjerg – Modtager genvalg.        

 • Valg af revisor suppleant for 1 år.

Keld Hansen – Modtager genvalg.

 • Eventuelt – (herunder kan intet godkendes)

Skriftlige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen byder foreningen på en øl eller vand.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på 3 stk. smørrebrød og en øl eller vand.

Af hensyn til spisningen er det nødvendig med tilmelding på vedlagt blanket.

                                                               Med Venlig Hilsen

                                               Otterup Motionsbowlings Bestyrelse.


 Otterup Motionsbowlings – Tilmelding senest fredag d: 11 marts 2022.

Til ordinær generalforsamling og spisning – onsdag d: 16 marts 2022 – kl. 11.00. – Otterup hallen.

ONLINE TILMELDING HERUNDER:

Til fremsendelse af bekræftelse

Du kan også udprinter og udfylde

Jeg/vi kommer til generalforsamlingen og spisning. ____

Hold-nr:_____________

Medl-nr/Navn:________________________________________________________________

Jeg/vi kommer kun til generalforsamlingen. _____

Hold-nr:_____________

Medl-nr/Navn:________________________________________________________________

               Tilmeldingen afleveres til jeres holdleder eller et bestyrelsesmedlem.

               Tilmeldingen skal senest være bestyrelsen i hænde d: 11 marts 2022.

                                                      Med Venlig Hilsen

                                        Otterup Motionsbowlings bestyrelse.

PS: Kan man ikke kopierer den ud fra hjemmesiden, så kontakt jeres holdleder!

Opstart 2022

bowling pins set on ground

Håber i har haft en rigtig god / godt nytår, så i er klar til at sende kugler afsted imod keglerne i 2022.

Vi starter op i uge 1, fra mandag d. 03-01 2022, hvor vi glæder os til at se jer igen.

Vi kan meddele at der nu skulle være styr på vores scoreprogram, så vi vil igen notere jeres score fra første spilledag, så vi igen kan finde nogle klubmester, når året er omme.

                                                                             Bestyrelsen

                                                             Ved formand Herluf B. Jørgensen.

Referat generalforsamling 2021.

Referat af generalforsamling

11. august 2021 – 11:00 i Otterup Idrætscenter

Velkomst ved formanden Herluf Jørgensen

Dagsorden:

a.   Valg af dirigent og stemmetæller

b.   Formandens beretning

c.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

d    Vedtægtsændringer 

e.   Indkomne skriftlige forslag.

f.    Fastsættelse af kontingent

g.   Valg af kasserer – Modtager genvalg

h.   Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

          Kurt Larsen – modtager genvalg

         Hanne Jessen – modtager ikke genvalg

              Valg af bestyrelsesmedlem

i.    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for et år

        Kaj Halskov – ???

       Ove Nielsen – Modtager genvalg

  j.    Valg af revisor for 2 år

        Ole Rabæk – Modtager genvalg

  k.   Valg af revisor suppleant for et år.

        Niels Justesen – Modtager ikke genvalg

l.    Eventuelt – (herunder kan intet godkendes)

Velkomst.

Formanden bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde. I år er vi ca. 100 deltagere.

Valg af dirigent og stemmetæller.

Bestyrelsen foreslog Kjeld Hansen. Kjeld Hansen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og beslutnings dygtig.

Formandens beretning.

Der er ikke så meget at berette om for sæsonen 2020, da vi har været ned lukket på grund af pandemien. Vi fik vore aftaler med Ulrik på plads, samt afsluttet regnskab. Vi har undersøgt mulighederne for at få hjælp fra corona hjælpepakkerne, men det er ikke muligt, evt. under henvisning til det store beløb vi får fra Nordfyns kommune. Vi fik ligeledes at vide, at vi var i vores gode ret til at opkræve kontingent under corona epidemien til dækning af faste udgifter. Vi var jo kontraktlig forpligtiget til at betale baneleje. Dette er gået hårdt ud over vores pengebeholdning, hvorfor der ikke bliver stævner i år og højere betaling ved arrangementer.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Regnskabet blev forelagt og godkendt.

Vedtægtsændringer

Ingen vedtægtsændringer

Indkomne skriftlige forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Grundet foreningens økonomiske situation, prisstigninger på baneleje mindre medlemstal foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på kr. 50,00 til kr. 200,00 pr. måned, første gang den 01.10.2021. Sygekontingentet vil derfor være kr. 100,00 pr. måned. Der vil også være kontingentbetaling i dec. som plejer at være fri. Med nuværende kontingentbetaling vil vi have et underskud på ca. kr. 8.000 om måneden. Kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

Valg af kasserer

Britt Brødbæk blev genvalgt som kasserer

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kurt Larsen blev genvalgt

Ove Nielsen blev valgt

Bestyrelsen blev  bemyndiget til at finde et medlem, som kan tiltræde senere.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.

        Kaj Halskov blev genvalgt

       Ina Madsen blev valgt.

Valg af revisor for 2 år

       Ole Rabæk blev genvalgt

Valg af revisorsuppleant

        Kjeld Hansen blev valgt.

Eventuelt

Der var spørgsmål til hjemmesiden og brug af denne. Der var ønsker fra medlemmer om flere informationer, bl.a. om opstart efter ferier og lign. Dette blev taget til efterretning.

Nogle medlemmer havde nået at betale kontingent for nov. 2020, hvor alt blev lukket ned igen. De fleste har betragtet det som et tilskud til foreningen, men Poul Ewald Lorentzen tog problemet op, og mente ikke at han skulle betale og ville godtgøres på en eller anden måde. Bestyrelsen undersøges hvordan det kan takles.

Referatet godkendt